Ангел Богданов Георгиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900373510
Колегия: София
Адрес: 2140; област: София; община: Ботевград; град: гр. Ботевград; ул. "Севаст Огнян" 4 Телефон: (088) 7145849

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 14.4.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 27.2.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №26 / 27.2.1993 г.
Наказание: Порицание наложено на 17.06.2010г.

Печат   Имейл