Ангелина Николова Томешкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400353410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Патриарх Евтимий" № 22, ет. 2, ап. 3.
Телефон: (02) 9370170
Факс: (02) 9370171
www: www.fhtlaw.com
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.3.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 01.3.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №41 / 01.3.2001 г.

Печат   Имейл