Ангелина Димитрова Златинова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900148910
Колегия: София
Адрес: 1320; област: София; община: Столична; град: гр. Банкя; ул. "Трапезица" 16
Телефон: (088) 7433177
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 19.1.1972 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №1 / 07.1.1972 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 27.12.2011 г.

Печат   Имейл