Ана Иванова Караиванова - Давидова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300011810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Цар Самуил" 52, ет. 4
Телефон: (02) 9885012
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 06.1.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 22.12.1998 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: несъвместимост от 02.09.2005 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 01.01.2008 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2008 г.

Печат   Имейл