Ана Борисова Лазарова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500481810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София; град: гр. София; ул. "Съборна" №3, ап. 4
Телефон: (02) 9802223
Факс: (02) 9802217
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.3.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 09.3.2010 г.

Печат   Имейл