Анатол-Весел Анатолов Луканов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900182010
Колегия: София
Адрес: 1582; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Дружба", бл. 505, вх. В, ет. 6
Телефон: (088) 8027702
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 09.10.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 18.9.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №14 / 18.9.1996 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 04.11.2010 г.

Печат   Имейл