Анатолий Афанасиевич Цалиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300017510
Колегия: София
Адрес: 1373; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Братин дол", бл. 15, вх. В, ап. 66
Телефон: (02) 234996
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 26.2.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 12.2.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 12.2.1997 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2006 г.

Печат   Имейл