Анастас Костов Велев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200380810
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Н. В. Гогол" 24
Телефон: (02) 8438352
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 23.11.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 08.11.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №26 / 08.11.1994 г.
Наказание: Порицание наложено на 30.04.2009г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.06.2009 г.

Печат   Имейл