Анастасия Стефанова Пейчинска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200410010
Колегия: София
Адрес: 1172; област: София-град; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Дианабад" , бл. 31Б, вх. В, ет. 2, ап. 4
Телефон: (02) 8624640
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 21.2.1995 г.

Печат   Имейл