Анастасия Петрова Коленцова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300051710
Колегия: София
Адрес: 1510; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Хаджи Димитър", бл. 140 А , вх. "Г", ет. 7, ап. 92 Телефон: (02) 9456587

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 13.4.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №33 / 13.4.1994 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.09.2013 г.

Печат   Имейл