Анастасия Георгиева Вукадинова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500151510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, вх. А, ет. 1, к-ра 136
Телефон: (02) 9879969
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 01.10.2002 г.

Печат   Имейл