Алексей Ангелов Шишков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100134510
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Шандор Петьофи" 51, ап. 6
Телефон: (02) 8512433
Факс: (02) 8512433
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 02.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 18.9.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №17 / 18.9.2002 г.
Наказание: Порицание наложено на 26.01.2009г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.07.2009 г.

Печат   Имейл