Александър Христов Стефанов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800528110
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София - град; община: Столична; град: гр. София; ул. "Драгалевска" , бл. 8, вх. "З" , ет. 1, ап. 129.
Телефон: (02) 8628930
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 06.10.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 13.9.2011 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 22.03.2012 г.

Печат   Имейл