fbpx

Александър Тодоров Александров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800220410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, ет. 4, ст. 438
Телефон: (089) 5689998
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.4.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 05.5.1992 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 15.12.2006 г. до 15.12.2009 г.
Наказание: Порицание наложено на 15.12.2006г.
Наказание: Порицание наложено на 26.02.2010г.
Наказание: Глоба, наложенa на 26.02.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.