Александър Стойков Сеизов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000304610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Христо Белчев" 14, ет. 4
Телефон: (0895) 555102
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.3.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №49 / 26.2.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 26.2.2003 г.
Наказание: Порицание наложено на 05.01.2010г.

Печат   Имейл