Александър Славчев Босилков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500450110
Колегия: София
Адрес: 1233; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ж.к. "Банишора" , бл. 39 - А, ет. 12, ап. 47.
Телефон: (088) 9303442
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.10.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 16.9.2008 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 04.01.2010 г.

Печат   Имейл