Александър Петров Петров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100207010
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Ген. Тотлебен" 2 A, нотариална кантора
Телефон: (02) 9516937
Факс: (02) 9521457
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.6.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 05.6.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 05.6.2002 г.

Печат   Имейл