Александър Параскевов Ангелов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200207810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Христо Белчев 29, вх. А, ет. 4 Телефон: (02) 9265770

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 09.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №52 / 09.6.1999 г.

Печат   Имейл