Александър Младенов Новков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100064310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Петър Парчевич" 31, ет. 1, офис 4
Телефон: (02) 9866822
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.10.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 09.10.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №3 / 09.10.1996 г.

Печат   Имейл