Александър Македониев Бизов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100114010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Алабин" 33, Търг. дом, ет. 2, к-ра 221
Телефон: (02) 9871378
Факс: (02) 9871378
E-mail: aleksanderbizov@abv,bg
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 06.8.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 23.7.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №3 / 23.7.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.11.2006 г.

Печат   Имейл