Александър Любенов Петров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800032310
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Кракра" №26.
Телефон: (02) 9438299
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.4.1956 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 10.4.1956 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №18 / 10.4.1956 г.

Печат   Имейл