Александър Кирилов Петков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700165510
Колегия: София
Адрес: 1408; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Петко Каравелов", бл. 621 вх. А, ет. 6,
Телефон: (02) 8512807
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 17.12.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 03.12.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 03.12.1997 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 11.11.2005 г.

Печат   Имейл