Александър Иванов Тризлинцев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000131410
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Елемаг" 17, ет. 6, ап. 27
Телефон: (02) 8659705
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 25.4.1956 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС № / 10.4.1956 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 03.03.2012 г.

Печат   Имейл