Александър Иванов Караминков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200323810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Алабин" 31, ет. 2
Телефон: (02) 9863250
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 09.6.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 08.6.1993 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 21.02.2007 г.

Печат   Имейл