Александър Иванов Билярски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800377610
Колегия: София
Адрес: 1335; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Люлин-10", бл. 153, ет. 6, ап. 26
Телефон: (02) 9272341
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 26.7.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 22.2.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №9 / 22.2.1995 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 23.05.2007 г.

Печат   Имейл