Александър Здравков Николов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500579010
Колегия: София
Адрес: 1404; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ж.к. "Гоце Делчев" , бл. 259, вх. "Г" , ап. 46.
Телефон: (088) 4455199
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.1.2014 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 14.1.2014 г.

Печат   Имейл