Александър Димов Александров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100014710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Славянска" 35, ет. 3, ап. 6 Телефон: (02) 9814059

Статус:
Дата на първоначално вписване: 13.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 30.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 30.10.2002 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: несъвместимост от 01.06.2009 г.

Печат   Имейл