Александър Георгиев Думанов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800145810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 1, к-ра 158
Телефон: (02) 9811543
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 04.11.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №25 / 29.9.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №55 / 29.9.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 15.11.2007 г.

Печат   Имейл