Александър Владимиров Търнин

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900406110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Христо Белчев" № 45Б Телефон: (02) 8111850

Статус: Практикуващ Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 07.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 21.2.1995 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 17.12.2007 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 22.05.2009 г. до 22.05.2010 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 20.12.2012 г. до 20.12.2015 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 22.03.2013 г. до 22.03.2016 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 22.03.2013 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл