Александър Борисов Воденичаров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200304810
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Отец Паисий" 74-76
Телефон: (02) 8334351
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 26.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №12 / 26.5.1999 г.

Печат   Имейл