fbpx

Александър Атанасов Кочков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000249410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, ет. 1, кантора 141
Телефон: (02) 9865013
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.11.1954 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №16 / 16.11.1954 г.