fbpx

Александър Асенов Джеров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700342410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Съборна" 5, ет. 4
Телефон: (0888) 666500
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.6.1980 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №8 / 28.5.1980 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №1138 / 11.6.1980 г.