Александър Авак Авакян

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900138110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Цар Асен" №28, ет. 3. Телефон: (02) 9506827
Факс: (02) 9506827

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.4.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 22.3.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 22.3.2000 г.

Печат   Имейл