Александра Юриева Семерджиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300512010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. Патриарх Евтимий 73, ет. 1
Телефон: (02) 8519151
Факс: (02) 8519171
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.3.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 08.3.2011 г.

Печат   Имейл