Александра Панайотова Александрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100131110
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Тарас Шевченко" 3А
Телефон: (02) 8722204
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.7.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №3-908 / 30.5.1986 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2008 г.

Печат   Имейл