Албена Тодорова Цекова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000303110
Колегия: София
Адрес: 1592; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. Дружба" , бл. 124, вх. "А", ет. 10, ап. 45
Телефон: (089) 6895993
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.11.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 15.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №14 / 15.10.2003 г.

Печат   Имейл