Албена Такова Момчилова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300331310
Колегия: София
Адрес: 1612; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Цар борис ІІІ" №7, ет. 1, офис. 2
Телефон: (02) 8513499
Факс: (02) 8513499
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 22.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 08.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №33 / 08.11.2000 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 18.11.2007 г.

Печат   Имейл