Албена Петрова Добрева

1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00
Личен номер: 1000034710
Колегия: София
Адрес: 1164; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Васил Кирков" 21
Телефон: (02) 8681113
Факс: (02) 8681113
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20.10.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 05.10.1999 г.

Печат   Имейл