Албена Иванова Михайлова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300452610
Колегия: София
Адрес: 1756; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ж.к. "Дървеница" , бл. 19, вх. "А" , ап. 10.
Телефон: (02) 8863679
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 12.11.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 28.10.2008 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 15.11.2010 г.

Печат   Имейл