Албена Господинова Янева

1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00
Личен номер: 1400256410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Твърдишки проход" 23, ет. 3, офис 12
Телефон: (02) 9580020
Факс: (02) 9580021
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.4.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 09.4.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №9 / 09.4.1997 г.
Наказание: Порицание наложено на 08.12.2009г.

Печат   Имейл