Албена Георгиева Мкртчян

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700320010
Колегия: София
Адрес: 2200; област: Софийска; община: Сливница; град: Сливница; ул. "Патриарх Евтимий" 10
Телефон: (0727) 2269
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 08.5.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 24.4.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 24.4.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.05.2007 г.

Печат   Имейл