Адриана Атанасова Чолакова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200257410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 3, к-ра 341
Телефон: (02) 9891875
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 30.12.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №28 / 22.1.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №48 / 22.1.1993 г.

Печат   Имейл