Аделина Пламенова Механджийска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900535210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Цар Освободител" №14, ет. 2.
Телефон: (02) 9219910
Факс: (02) 9219919
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.1.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 10.1.2012 г.

Печат   Имейл