Аделина Любомирова Банкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000135210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 1, к-ра 148
Телефон: (02) 9880694
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 11.6.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 27.5.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 27.5.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 31.05.2006 г.

Печат   Имейл