Аделина Ангелова Михайлова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000275510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Граф Игнатиев" 7А, ет. 4
Телефон: (02) 9867191
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 22.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 08.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №18 / 08.11.2000 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 05.11.2007 г.

Печат   Имейл