Аглика Руменова Цветанова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500369610
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Асен" №42, ет. 1. Телефон: (02) 833581

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 02.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №25 / 02.10.2002 г.
Наказание: Порицание наложено на 04.08.2009г.
Наказание: Порицание наложено на 13.12.2013г.

Печат   Имейл