Аглика Енчева Тодорова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800576910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Триадица" №6, ет. 2.
Телефон: (02) 9853070
Факс: (02) 9438677
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.12.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №38 / 26.11.2013 г.

Печат   Имейл