1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800571610
Колегия: София
Адрес: 1612; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Хайдушка гора" №8, вх. "Б" . Телефон: (088) 8374888

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.10.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 13.6.2013 г.

Реклама