СЛАВИ ЯКИМОВ ЧАУШЕВ

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200009947
Колегия: Смолян
Адрес: 4700; област: Смолян; община: Смолян; град: гр. Смолян; ул. "Хан Аспарух" 13, бл. КЦ. 5, вх. Б, ет. 4, ап. 8
Телефон: (0301) 65661
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.1.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 28.9.2007 г.

Печат   Имейл