fbpx

Павел Вихров Родопски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100010847
Колегия: Смолян
Адрес: 4700; област: Смолян; община: Смолян; град: гр. Смолян; бул. "България" 7, ет. 1
Телефон: (0301) 65236
Факс: (0301) 65236
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.2.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 29.1.2010 г.